giao lưu tiếng anh
hoạt động học
tiết học Steam
Trò chơi bắt vịt
về chúng tôi

Trường mầm non Dương Bình

địa chỉ: Tổ 4 – Đường Huỳnh Thị Cúc – Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

Xem Thêm

Đặc Trưng

 

Chương Trình Giáo Dục

  • Chương trình học theo bộ giáo dục và đào tạo
  • Chương trình giáo dục theo phương pháp hiện đại STEM

 

Chương Trình Giáo Dục

Chương trình giáo dục gồm 5  lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên chương trình giáo dục của bộ giáo dục, kết hợp với chương trình stem của nước ngoài. giúp trẻ phát triển toàn diện

Chương Trình Giáo Dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ: lĩnh vực ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh

[/featured_box]
Đặc Trưng

Phụ Huynh nói gì

Thư viện

ảnh hoạt động

Xem thêm

Đặc Trưng

Các buổi học cho bé

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

Đặc Trưng

Hệ Thống trường quốc tế